Brief van het bestuur

Brief van het bestuur

Beste Pepergangers,

 

In de afgelopen maanden hebben we een gemeenschappelijk traject gelopen omtrent de vraag of we een alternatieve locatie zouden kunnen vinden voor de OVG vieringen tijdens de COVID-19 periode.
Hiervoor is de commissie Tijdelijk Dak ingesteld onder voorzitterschap van Sietse Wijnstra. In februari 2021 heeft de commissie verslag uitgebracht middels een schriftelijke rapportage en tijdens een online bijeenkomst via Teams. Hieruit bleek dat de OVG vieringen niet één op één verplaatst kunnen worden naar een ander kerkelijk gebouw in (de buurt van) Groningen.

 

Vervolgens heeft de commissie een enquête gehouden onder de OVG gemeenschap. Aan de enquête hebben meer dan 120 mensen meegedaan. De uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst op woensdag 24 maart.
Uit de beantwoording van de enquête bleek een grote diversiteit in opvattingen over de herstart van vieringen en het tijdstip waarop. Wel was de wens van velen om meer verbinding te ervaren met de gemeenschap in en buiten de vieringen, zolang de OVG vieringen nog beperkt toegankelijk zijn als gevolg van de landelijke COVID-19 richtlijnen. De oproep om andere activiteiten waardoor we met elkaar verbonden blijven, te stimuleren en zo mogelijk te initiëren, nemen we ter harte.
De uitkomsten van de enquête zijn te zien op het interne deel van de website in een prachtig uitgewerkt rapport. Het bestuur bedankt de commissie Tijdelijk Dak voor de enorme klus die zij in korte tijd heeft geklaard.

 

Aangezien nog niet alle reacties op de uitslag van de enquête binnen zijn, heeft het bestuur besloten om in de Nieuwsbrief van 14 april met een definitief standpunt te komen.

 

Na een indrukwekkend en inspirerend 40-dagentijd project, wensen we u goede (online) vieringen in de Stille Week en een mooi Paasfeest, ons verbonden wetend met elkaar!

 

Bestuur OVG