Paasgroet aan elkaar

Paasgroet aan elkaar

“Een nieuwe lente, een nieuw geluid”.

 

Deze beginregel uit het gedicht Mei van Gorter kwam in me op toen ik eraan dacht dat we in de ‘stille week’ al weer aan de vooravond van Pasen staan.
Pasen is immers een nieuw begin waar, vooruitkijkend, veel in het teken van hoop en nieuw leven staat. Ook een blij vooruitzicht om elkaar op termijn weer in de wekelijkse Peperviering te kunnen ontmoeten.

 

Pastoraat blijft naar elkaar omzien en elkaar niet uit het oog verliezen. De kaart die we jullie rond de Kerstdagen stuurden was daar een teken van en viel bij veel Pepergangers in goede aarde. Daarom doen we nu een oproep aan jullie allemaal:
Laten we als Paasgroet en als teken van ‘we zijn elkaar niet vergeten’ een kaart naar een Peperganger (bij ons in de buurt of elders) brengen of sturen.
Op die manier zijn we er voor elkaar!

 

De adressen staan in de Peperpraktisch, die ook te vinden is in het besloten deel van de OVG website.

 

Houd hoop en heb lief.

 

Namens de pastoraatsgroep, Wiebe Schoonhoven