De Groene Peper krijgt kleur

De Groene Peper krijgt kleur

Het VO-klein presenteert het jaarthema: De Groene Peper. Het was fijn om weer te kunnen samenkomen en bezig te gaan met een nieuw programma in een goed gevulde Columnakerk op woensdagavond 8 september.

 

Tijdens de online gemeenschapsavond van 2 juni jongstleden had de werkgroep Einden der Aarde het onderwerp ‘De Groene Peper’ naar voren gebracht. Het is een actueel thema dat op vele manieren uitgewerkt kan worden. Niet alleen ecologisch maar ook sociaal-maatschappelijk. We hopen dan ook dat we elkaar het komende jaar vanuit veel invalshoeken kunnen inspireren tot bezinning op wat er om ons heen speelt.

 

Vanuit de duisternis van de donkere dagen in advent proberen we te leven naar het licht. In de veertigdagentijd willen we de verbondenheid van de mens met de aarde onderzoeken. De zomervieringen zullen een creatieve invulling krijgen en daarnaast zijn er nog veel vieringen waarin voorbereidingsgroepen de ruimte hebben om met eigen invalshoeken te komen.

 

Pepergangers willen graag weer hun schouders onder de vieringen zetten. Dat bleek uit de respons die binnen kwam. Er zijn al verschillende zondagen vastgelegd. Daar zijn we blij mee en we hopen dat nog meer aanmeldingen zullen volgen. Het rooster is op de website te vinden. Ga daar vooral kijken en leg een zondag vast.

 

Namens het VO-klein, Pieta Ettema