Gedachtenis-stenen naar Reitdiep

Gedachtenis-stenen naar Reitdiep

Voor de gedachtenisviering op 1 november hebben we stenen verzameld voor dierbare overledenen. De stenen droegen de naam van een dierbare en lagen tijdens de viering centraal op de tafel in het licht. Stenen staan voor eeuwigheid en overstijgen het tijdelijke bestaan. We luisterden in deze viering naar de muziek van het lied ‘Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde’.

Als vervolg hierop hebben we de ingebrachte stenen op een stille zondagmorgen in december in het Reitdiep nabij Garnwerd gelegd. Het ritueel is afgerond door het lied van Bram Vermeulen nogmaals af te spelen:

‘Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen.’

 

Namens de presbyters, Mathilde Cleveringa