Van de redactie

Van de redactie

Aan het begin van dit nieuwe jaar wil de redactie van de Nieuwsbrief jullie allemaal een goed jaar met veel ‘licht en uitzicht’ wensen.

Met het verschijnen van deze Nieuwsbrief loopt voor ons als redactie de proefperiode af. Wij hebben ons de afgelopen maanden met hart en ziel op deze nieuwe taak gestort, een periode waarin we heel veel moesten leren. En lezers, hebben jullie je ook vertrouwd kunnen maken met dit nieuwe medium? Wij horen graag jullie reactie. Wij willen immers met de Nieuwsbrief een bijdrage leveren aan de verbondenheid in onze Pepergemeenschap.

 

Graag informeren we jullie ook over een verandering in de inhoud van de Nieuwsbrief.  Iedere twee weken op woensdagavond om 18 uur komt de Nieuwsbrief (NB) jullie mailbox binnen. Deze frequentie blijft onveranderd. Wel zullen jullie merken dat je de ene keer een NB krijgt met alleen de vieringen maar dat je de andere keer, iedere vier weken, een uitgebreide NB kunt lezen met:  Vieringen, Berichten uit de Peper en  Activiteiten. Met de huidige redactionele bezetting is het op dit moment niet haalbaar om iedere veertien dagen een uitgebreide Nieuwsbrief samen te stellen. Deze week ontvangen alle Pepergremia een bericht van ons met informatie over het aanleveren van kopij.

Wij danken jullie, trouwe lezers, en danken ook alle Pepergangers die kopij hebben aangeleverd. Zonder jullie allemaal geen Nieuwsbrief!