Het verhaal gaat door

Het verhaal gaat door

De startbijeenkomst voor de komende zomervieringen heeft inmiddels plaatsgevonden in de week nadat het eindrapport over de toekomst van de Peper in de openbaarheid kwam. Natuurlijk speelde die uitkomst een rol; iedere aanwezige was op zijn of haar eigen wijze onder de indruk van de moeilijke en verdrietige situatie waarin we ons als gemeenschap bevinden. Maar we waren bij elkaar in het kader van de zomervieringen en constateerden dat we juist nu, misschien nog wel meer dan ooit, moeten proberen mooie en waardevolle vieringen te organiseren.

 

In de 30 jaar van het bestaan van de OVG heeft het gedachtegoed van Huub Oosterhuis een prominente plaats in onze vieringen ingenomen. We zongen en zingen wekelijks liederen van zijn hand. Ook zijn teksten klonken en klinken vaak in liturgie en gebeden. De inhoud gaat met ons mee en vormt ons in het leven van alledag. In de zomervieringen willen we dat gedachtegoed wekelijks vanuit verschillende thema’s aan de orde brengen. Daarbij is het boek Een weg van dagen van Elte Rauch ons tot uitgangspunt. In het besef dat het verhaal van God met mensen hoe dan ook doorgaat, kozen we als overkoepelend thema voor de 7 vieringen Het verhaal gaat door.
We hopen waardevolle en inspirerende vieringen te kunnen maken.

 

Namens het VO-klein, Pieta Ettema