Koffie na de Pepervieringen

Koffie na de Pepervieringen

De afgelopen weken gingen de Peperdeuren weer open voor meditatie en het luisteren naar de audiovieringen. Omdat veel mensen het missen om elkaar te kunnen ontmoeten en koffie te drinken, wordt er sinds zondag 16 augustus geëxperimenteerd met het koffiedrinken na de viering. Vanaf zondag 30 augustus ondersteunt de koffiegroep dit belangrijke onderdeel van ‘een gemeenschap zijn’. Ook vindt vanaf die zondag het welkom, het ontsteken van de kaars en het uitspreken van de zegen plaats in de kerkzaal.
De zondagen verlopen dan als volgt:

Om 10 uur gaat de deur open voor wie in stilte wil mediteren, naar muziek luisteren of een kaarsje wil branden.
Half 11: Welkom en ontsteken van de paaskaars.
10.35: Audioviering starten (vanaf zondag de 30e start de geluidsopname met het lichtlied na het ontsteken van de kaars. De opname eindigt deze na het slotlied).
10.55: Zegen wordt live uitgesproken, waarna het laatste muziekstuk van de opname klinkt.
10.55: Eerst verlaten degenen die in stilte willen vertrekken de kerkzaal. Vervolgens is er de mogelijkheid om te wisselen van zitplaats, waarna iedereen in de kerkzaal een kop koffie krijgt.

We hopen dat we hiermee een verbeteringsslag zullen zetten voor de 4 vieringen van de volgende opnamereeks (30 augustus tot 20 september). Het VO-klein verstuurt een losse uitnodiging voor een breed overleg voor de periode daarna.