Pastoraat op straat

Pastoraat op straat

“Het gevaar van onze mooie internetdiensten in welke vorm dan ook is dat het het solitaire ideaal bevestigt van je terugtrekken in jezelf, je terugtrekken in je eenzaamheid. Alsof dat de kern is van ons bestaan. Terwijl de kerk vanaf haar prille begin met het verhaal van Jezus, met zijn verhaal van de genezende aanwezigheid in de vorm van mensen die zijn weg volgen, bij uitstek een teken is geweest van vernieuwende schepping.”

Dit citaat uit de korte meditatie gelezen tijdens de viering van 6 september bleef in m’n hoofd rondspoken. Zeker de zin: “Zijn aanwezigheid in de vorm van mensen die zijn weg proberen te volgen.”
In de reeks zomervieringen zijn er veel mensen geweest waar de voorgaande zin naar mijn idee naadloos op van toepassing is. Mensen die een gezamenlijke inspiratiebron hebben om er voor de ander te zijn. Ook dat is pastoraat in zijn zuiverste vorm.
De zomervieringen werden niet gekenmerkt door ‘volle zalen’ en de oorzaak daarvan blijft ons nog wel een tijdje achtervolgen, maar stilte en meditatie nodigen je wel uit om te genieten van de kleine dingen die ook het ‘geestelijk leven’ kunnen verrijken. Zo trof me het beeld van de tafel in het liturgisch centrum van de kerk. Deze tafel niet alleen gevuld met prachtige bloemen, maar ook met een bont palet aan groenten. Groenten uit de Pepertuin. Een feest voor het oog. Dhr. Helmantel zou er een diepe buiging voor maken.
Na de viering werd dit bonte palet buiten in de Peperstraat uitgestald.

Doe uw ogen zo dadelijk even dicht en neem het volgend beeld in gedachten: Een grauwe Peperstraat op zondagmorgen. De zaterdagnacht is nog alom aanwezig. De kerkdeuren staan open en het geluid van klassieke kerkmuziek neemt aarzelend bezit van de straat. Een rode fiets met het bonte palet aan groenten completeert het beeld. Het totaalplaatje is om van te smullen. Buiten praten we bij. Ook met mensen die toevallig voorbij komen en vragen naar het hoe en waarom van dit unieke Peperstraattafereel. Het blijft bij wat algemene informatie, maar het komt wel voort uit die gezamenlijke inspiratiebron om er te zijn voor de ander.

Wiebe Schoonhoven – namens de Pastoraatsgroep