Pepervieringen in Coronatijd

Pepervieringen in Coronatijd

Het is dinsdag 1 september, 33 Pepermensen verzamelen zich in de aula van het Willem Lodewijk gymnasium. Tijdens een levendige bijeenkomst buigen zij zich over de vraag: Pepervieringen – live in de kerk – in Coronatijd, hoe gaan wij dat doen?

Door de Corona-beperkingen voerden we medio april bij de Peper audio-vieringen in. Sinds een aantal weken konden we ook vanuit de Pepergasthuiskerk naar deze audio-vieringen luisteren. Elke zondag met zo’n 20 Pepergangers, op gepaste afstand van elkaar. Daarbij komen nog de 80 tot 120 thuis-luisterende mensen.
De audio-vieringen voorzien in onze behoefte om vieringen te blijven organiseren. En inhoudelijk zijn ze dik in orde. Het grootste probleem is echter dat we het onderlinge contact binnen onze gemeenschap missen. We zien en spreken elkaar niet of nauwelijks.

Ook nu de overheid de beperkingen verruimt, beperkt het kerkgebouw ons in het vieren zoals we dat zouden willen. Het OVG-bestuur kiest ervoor om per 27 september aanstaande weer live-vieringen te houden. Gewoon zoals altijd in de Pepergasthuiskerk. Maar hoe gaan we dat doen?Die vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst in het Willem Lodewijk gymnasium, die het Vieringen Overleg-klein op verzoek van het bestuur organiseert. In acht groepen discussiëren de deelnemers met elkaar. Enkele groepen hebben meer tijd nodig dan de maximale 15 minuten, om de vele ideeën en zorgen met elkaar te delen. Allerhande suggesties passeren: andere vormen van vieren dan kerkgang, mogelijk alternatieve kerkruimte, ideeën voor de vorm en inhoud van de liturgie. Het borrelt en bruist tijdens de terugkoppeling vanuit de gespreksgroepen.
Het Vieringen Overleg-klein deelt het resultaat en het verslag van de bijeenkomst met het OVG-bestuur. Binnenkort gaan bestuur en VO-klein hierover met elkaar in gesprek.

Pieta Ettema maakte als secretaris van het VO-klein een uitgebreid verslag. Wie geïnteresseerd is, kan een mail sturen naar vo-secretaris@ovg-web.nl.