Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Afgelopen woensdag vond de online gemeenschapsavond plaats. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond. Voor wie niet in de gelegenheid was om deze bijeenkomst bij te wonen, een beknopte terugkoppeling.

Er namen ruim 40 personen deel aan de bijeenkomst die van start ging met een korte tekst uit ‘God onder de mensen’ van Toon Tellegen.

In het eerste deel van de avond lichtte de voorzitter van de OVG Edo Vellenga het jaarverslag toe. In een door COVID-19 bewogen jaar zijn naast de beperkingen ook waardevolle nieuwe initiatieven van de grond gekomen. We konden samen wandelen, we stuurden elkaar koorliederen toe, we konden elkaar online ontmoeten en per post kregen we een groet van de pastoraatsgroep.

Vragen en suggesties vanuit de gemeenschap hadden betrekking op het weer opstarten van de vieringen, de online nieuwsbrief en het contact met de verhuurder van de Pepergasthuiskerk. Vervolgens deed de penningmeester verslag van de financiën van het afgelopen jaar en de begroting van het nieuwe jaar.

In het tweede deel van de avond kreeg de werkgroep Einden der Aarde het podium. In drie kwartier tijd passeerde een levendig programma waarin we als gemeenschap actief geïnformeerd werden  over het netwerk van Groene Kerken in Nederland waar we ons als Pepergasthuisgemeenschap bij aan willen sluiten. De uitwisseling in kleine groepjes in online ‘breakout rooms’, leverde bruikbare ideeën op voor de Peper als Groene Kerk. Het was bemoedigend om elkaar in zo’n grote groep te zien en te spreken.

In de Nieuwsbrief bij dit bericht vind je onder Activiteiten (derde item) nog een korte impressie van de werkgroep Einden der Aarde over de Peper als Groene Kerk. Zie ook de pagina Pepergasthuisgemeenschap, een Groene Kerk!