Twee berichten van het VO-klein

Twee berichten van het VO-klein

Een bericht over het zingen tijdens de zomervieringen en een bericht over vieringen na de zomer.

 

Op 11 juli beginnen in de Peper de zomervieringen. Traditiegetrouw is er in de zomervieringen alleen een pianistvoor de muzikale invulling. Maar geen cantor en ook geen koor. Wie zingt er dan?

De zomervieringen zijn livestream-vieringen: er is dus iedere zondagochtend een fysieke viering in de Peper. We wachten nu nog af met hoeveel mensen we dan mogen samenkomen en hoeveel mensen er mogen zingen.

Als je het leuk vindt om tijdens één van deze vieringen te zingen laat dat dan zo spoedig mogelijk weten via cantor@ovg-web.nl.

 

Wim Opgelder, cantor OVG

 

Wij zijn dankbaar voor alle aanmeldingen van Pepergangers die willen meewerken aan de vieringen na de zomer. Graag vragen we aandacht voor de zondagen van dit kerkelijke jaar die nog niet ingevuld zijn:

29 augustus is de eerste viering na de zomer, waarmee we een nieuwe fase ingaan. We willen dit graag feestelijk markeren met een viering die in het teken staat van de vreugde dat een nieuwe wereld komen zal. Nick Everts, onze theoloog, zal de overweging houden. We zoeken nog enkele voorbereiders die samen met hem willen werken aan deze viering.

5, 12, 19 september zijn nog niet ingevuld. Heb je een inspirerend thema, wil je dit in een voorbereidingsgroep mee helpen uitdiepen of heb je een idee voor een externe overweger? Suggesties zijn van harte welkom.

24 oktober is er een gezamenlijke viering met PKN Groningen-Zuid over Groene Theologie. De viering is zowel in de Immanuëlkerk als in de Pepergasthuiskerk. De voorbereidingsgroep bestaat uit enkele mensen vanuit Groningen-Zuid en de OVG. Raakt dit thema je en wil je hieraan meewerken? Laat dat dan horen bij het VO-klein.

Tot slot:  Voor het volgende jaarthema zijn al enkele suggesties binnengekomen. Bijvoorbeeld het idee van de ‘Groene Peper’: sociologische en ecologische duurzaamheid. Spreekt dit voorstel je aan of heb je een ander mooi onderwerp, dan horen we dat graag.

 

Na de zomer willen we de hele Pepergemeenschap weer uitnodigen voor een groot vieringenoverleg om jullie ideeën en suggesties samen tot een jaarthema uit te werken. We hopen zo inspiratie, moed en zingeving met elkaar te kunnen delen.

 

Nick Everts, theoloog OVG