VO-klein: hoe gaan we verder?

VO-klein: hoe gaan we verder?

De coronabeperkingen spelen nog altijd een heel grote rol in ons dagelijks leven en dus ook in de Peper. Het VO-klein is zich ervan bewust dat de situatie in ziekenhuizen en met name op de ic’s nog nooit zo dramatisch is geweest als op dit moment. Niet alleen ouderen, maar ook veel jongeren zijn opgenomen op verpleegafdelingen en het aantal nieuwe coronabesmettingen is schrikbarend hoog. Tegelijk zijn er wel versoepelingen mogelijk gemaakt. Een verwarrende situatie.

Zoals eerder gemeld kiest het VO-klein bij de uitvoering van de vieringen voor veiligheid, duidelijkheid en rust. Van trekkers horen wij dat ze dat waarderen.

Hoewel we nog niets zeker weten over de ontwikkelingen moeten we wel verder kijken. We hopen dat er op termijn meer perspectief is op vieringen in de Peper, zoals we dat graag zouden willen. En daarbij hebben we elkaar hard nodig.

 

Het VO-klein wil alvast nadenken over mogelijkheden die er zijn na de zomervieringen, ervan uitgaand dat dan meer mogelijk is. We nodigen iedereen uit om met ons mee te denken. Kom dus vooral met voorstellen en ideeën. Meld je aan om mee te doen, alleen of met een groepje. Misschien wil je een zondag als trekker oppakken. Het actuele jaarrooster staat inmiddels weer op de site en bovenaan het jaarrooster staan nog enkele niet uitgewerkte thema’s. Natuurlijk is een vrije keuze voor een viering ook mogelijk.

Een andere mogelijkheid om elkaar perspectief te bieden betreft het nieuwe jaarthema. Ook hiervoor zijn nieuwe  ideeën zeer welkom, zodat het VO-klein, met name Nick Everts,  met het jaarprogramma aan de slag kan.  Na de zomer hopen we weer een ‘gewoon’ vieringenoverleg te kunnen houden om jullie ideeën en suggesties tot een jaarthema uit te werken. Het actuele jaarrooster is op de site te vinden.

We hopen dat veel Pepergangers met ons de schouders onder de vieringen willen zetten.