Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Het bestuur nodigt jullie allemaal van harte uit aanwezig te zijn bij onze jaarlijkse gemeenschapsavond op woensdag 2 juni aanstaande. We zijn blij dat we dit jaar wél online bijeen kunnen komen, ondanks de beperkingen van COVID-19.

 

We starten om 20.00 uur, ‘inloop’ vanaf 19:45 uur.

Agenda:

20:00 presentatie van het jaarverslag en andere mededelingen

20:30 korte pauze

20:40 presentatie van de werkgroep Einden der Aarde over de Peper als Groene Kerk.

21:30 afsluiting

 

Iedereen ontvangt rond 20 mei a.s. per e-mail het jaarverslag en een link om in te loggen op 2 juni via Teams.

 

Er is geen limiet aan het aantal mensen dat kan inloggen, dus we hopen heel veel Pepergangers te mogen verwelkomen.

Enerzijds om terug te kunnen blikken op alles wat er in en door de werkgroepen is gedaan het afgelopen jaar en anderzijds vooruit te kunnen kijken om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid t.a.v. duurzaamheid en milieu vorm te geven.

Van harte welkom op 2 juni online om 20.00 uur via Teams!