Hemelvaart: gaan als Elia

Hemelvaart: gaan als Elia

In de Peper is er geen viering op Hemelvaartsdag. Onze theoloog vindt dat jammer en heeft een video opgenomen met daarin een zelfgeschreven gedicht onder de titel ‘Gaan als Elia’. De titel is een verwijzing naar het gelijknamige lied van singer-songwriter Chi Coltrane die ook wel als Elia zou willen gaan.

 

In de Bijbel komen slechts twee hemelvaarten voor. Allereerst die van Elia die met paard en wagen wordt opgenomen door God. Een fascinerend beeld dat later door de evangelieschrijvers verwerkt is in het einde van Jezus op aarde.

Mozes bereikt het beloofde land niet, maar wordt wel opgenomen door God. In de apocriefe literatuur staat dat zijn graf op aarde niet gevonden wordt. Dit lijkt ook te verwijzen naar een hemelvaart.

Tijdens de verheerlijking op de berg heeft Jezus een ontmoeting met Elia en Mozes. Niet veel later laten de evangelieschrijvers Jezus van een berg ten hemel varen. Wie gevoel heeft voor de interactie tussen verhalen, begrijpt dat dit meer is dan alleen een spectaculair levenseinde. Met zijn hemelvaart wordt Jezus opgenomen in de rij van grootheden zoals Elia en Mozes, die de mensen zijn voorgegaan naar een nieuwe wereld. Dát is wat de evangelist ons wil laten geloven.

 

De hemelvaart van Mohammed laat zien dat hemelvaarten niet zijn voorbehouden aan jodendom of christendom. Zijn levenseinde wordt beschreven als een reis van Mekka naar Jeruzalem om daar op te stijgen tot God. Dat is nog eens een spectaculaire hemelvaart!

Klik hier voor de video.