Bij name noemen

Bij name noemen

Graag willen we deze zondag stilstaan bij het belang van elkaar bij name noemen. In mijn werk als pastor voor dak- en thuisloze mensen leer ik dat bij het aanspreken ‘bij naam’ alles begint. Of dat bij het níet bij name genoemd worden alles afbreekt. Naam geven is leven geven. Maar er is nog een ander aspect waar we het licht op willen laten schijnen. In onze maatschappij wordt er een groot appèl gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Wanneer we daarmee de eigen regie en vrijheid bevestigen is dat een groot goed. Echter te veel nadruk op eigen verantwoordelijkheid draagt het risico in zich dat we daardoor één mens verantwoordelijk kunnen maken voor een probleem dat in een grotere context is ontstaan. Als schrijnend voorbeeld daarvan komen momenteel de persoonlijke verhalen door de toeslagen affaire naar buiten. Veel dak- en thuislozen doen soortgelijke ervaringen op. Door het lezen van een indrukwekkende lijst van namen uit het geslachtsregister van Lucas 3, 23-38 willen we ons bezinnen op een ander appèl; door het noemen van elkaars naam doen we een appèl op verbinding en solidariteit.

Annemarie van der Vegt, pastor/ geestelijk verzorger van de Open Hof houdt de overweging in deze viering op 10 januari 2021.