#Blijfinmijnliefde

#Blijfinmijnliefde

‘Blijf in mijn liefde’ is het thema van de Week van Gebed in 2021, van 17 tot 24 januari. Het is een oproep van Jezus uit het evangelie volgens Johannes, waarop de belofte volgt dat je dan veel vrucht zal dragen. Het thema is aangedragen door zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Deze gemeenschap wijdt zich sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed en heeft het materiaal van de gebedsweek voorbereid. Kijk hier voor meer informatie over de Week van Gebed.

 

In Groningen begint de Week van Gebed met een interkerkelijke viering op zondag 17 januari in de Nieuwe Kerk. Centraal staat de gelijkenis over de wijnstok die vrucht draagt als deze verbonden blijft met de Bron. Verschillende kerken leveren een bijdrage aan deze viering, met vertegenwoordigers van diverse geloofsgemeenschappen. De viering is te beluisteren via de livestream van de Nieuwe Kerk en begint om 10.00 uur.

 

In de Pepergasthuiskerk is er op 17 januari dus geen viering.