Wek mijn zachtheid weer…

Wek mijn zachtheid weer…

Wek mijn zachtheid weer

Geef mij terug de ogen van een kind

Dat ik zie wat is

En mij toevertrouw

En het licht niet haat

 

Ons leven is onvoorspelbaar en kan hard zijn. We kunnen zélf soms zo hard zijn. Of worden. We belanden in situaties waarvan we later denken: had het anders gekund, had ik iets anders kunnen zeggen of moeten doen? De harde stemmen nemen het ongemerkt vaak over en de zachte stemmen worden overschreeuwd. Juist in tijden als deze, vol onrust en onzekerheid, zien we dat gebeuren. Dit bracht ons bij het thema voor deze zondag: wek mijn zachtheid weer.

 

Maar hoe dan?

Tijdens de viering op zondag 24 januari willen we samen op zoek naar bronnen van inspiratie om de zachtheid in onszelf en in de ander te blijven zien en te ervaren.