Dat koninkrijk van u: de mensen

Dat koninkrijk van u: de mensen

In deze tweede viering over ‘Dat koninkrijk van u’ leggen we het accent op mensen. Dagelijks lezen en horen we in de media over journalisten die niet mogen schrijven over wat zij werkelijk zien en horen. Over Oeigoeren in strafkampen, omdat zij zich niet willen aanpassen. Over vluchtelingenstromen als gevolg van oorlog en geweld. Gerard Reve schrijft in het gedicht Graf te Blauwhuis: “Gij die weet waarom het is, ik niet. Dat koninkrijk van U, weet u wel, wordt dat nog wat?”

 

Anne Timmer deelt haar gedachten hierover met ons vanuit haar ervaringen in de werkgroep pastoraat van de Dominicusgemeente in Amsterdam.

 

Deze viering op 6 juni vormt samen met de viering van 30 mei j.l. een tweeluik. Toen ging het over ‘Dat koninkrijk van u: onze aarde’.