Dat koninkrijk van u: onze aarde

Dat koninkrijk van u: onze aarde

Niemand van ons zal ontkennen dat wij afhankelijk zijn van de natuur en de landbouw. Bomen zorgen voor zuurstof, akkers leveren ons graan, bijen bestuiven onze gewassen. In zeeën en oceanen vangen we vis. Algen in het zeewater dragen bij aan de stabilisatie van het klimaat. Toch gaat er van alles fout. Wij merken dat aan overbevissing op zee, milieurampen door olie- en gaswinning en – dichter bij huis — de verzuring en vermesting van bossen en heidevelden. Klimaatverandering is een serieuze bedreiging voor ons bestaan hier op aarde. Als we niets doen verdwijnen grote delen land in zee.

Als we om ons heen kijken, zien we dan al iets van ‘die nieuwe wereld die komen zal’? Gerard Reve (1923 – 2006) vraagt God om duidelijkheid: “Dat koninkrijk van u, komt daar nog wat van?” In deze eerste viering met ‘Dat koninkrijk van u’ gaat het over de AARDE. Het is voor wereldleiders, bedrijven en burgers zo’n grote opgave, een worsteling om deze aarde duurzaam te maken. Wat kunnen we met deze messiaanse boodschap? Mogen we nog hopen, uitzien naar……?

 

Deze viering van 30 mei vormt samen met de viering van 6 juni een tweeluik. Dan gaat het over Dat koninkrijk van u: de mensen.


Als je wil weten voor wie de bloemen worden bestemd, klik dan hier.