De fundamenten van ons bestaan

De fundamenten van ons bestaan

Aan het einde van het kerkelijk jaar staat in de viering van 21 november de vraag centraal: wat zijn onze fundamenten en waar rusten die op? Het thema is geïnspireerd op het essay De Fundamenten dat Ramsey Nasr in 2021 schreef. Nasr stelt zich de vraag of we wel beseffen dat de pandemie en de klimaatcrisis ons laten zien wat er fundamenteel mis is met onze wereld en met de manier waarop we onze problemen onder ogen zien. Deze vraag laat ons ook niet onberoerd. 

 

We laten ons bevragen door het verhaal van de bouw van een nieuw huis uit Lucas. Een verhaal dat ons raakt als wereld, als samenleving, en evenzeer als Peper. Het gaat niet alleen om de fundamenten, maar ook om de ondergrond. En uiteindelijk om de vraag wat voor nieuw huis er gebouwd wordt.

 

Henk Bodewitz en Martin Ettema