Geloven in een nieuwe wereld

Geloven in een nieuwe wereld

‘Het koninkrijk Gods is als een mosterdzaadje’, lezen we vandaag in Marcus 4. En ook dat het kleinste zaadje op aarde kan groeien tot de grootste van alle planten, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.

 

In de agrarische maatschappij waarvan Jezus en zijn leerlingen deel uitmaken, spreekt Jezus de taal van de natuur. Het koninkrijk ontwikkelt zich net als de ritmes en wetten van de natuur. De mens staat niet centraal maar is onderdeel hiervan. Hoe ver is dit verwijderd van onze omgang met de schepping! Als we ons bewust worden, dat door menselijk ingrijpen de diversiteit van planten en dieren in gevaar is, dan slaat de schrik ons om het hart.

 

Kunnen we nog geloven in een nieuwe wereld die komen gaat? Daarover gaat het vandaag in de viering van 3 juli.

 

In deze viering houdt Annette Merz, theoloog aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen de overweging.

 

Namens de voorbereidingsgroep, Heleen van de Velde