Groene spiritualiteit

Groene spiritualiteit

Leven dichtbij de natuur, je er werkelijk mee verbonden voelen. Hoe doe je dat? En wat betekent dat voor onszelf en voor de wereld? Thomas Merton reikt ons inspirerende antwoorden aan. 

 

Hij bewoog zich in beide werelden: in de natuur en in de samenleving. In contemplatie vond hij kracht, in Gods schepping vond hij inspiratie. Hij was doordrongen van het onrecht en van de schade, die vervlochten lijken met onze overmatige consumptie. In deze viering van 26 juni kijken we door zijn ogen naar de natuur en de plaats van de mens daarin. 

 

Namens de voorbereidingsgroep, Nelleke van Vliet