Gesprekken: Waar ben je?

Gesprekken: Waar ben je?

Een gesprek in de Bijbel: Waar ben je?

 

In een gesprek kun je praten en zwijgen, wat blijft verborgen en wat komt er tevoorschijn?
Of moet je zeggen: Wie is er verborgen en wie komt er tevoorschijn?

 

In het eerste gesprek in het bijbelboek Genesis is de vraag opgetekend: Waar ben je?
Hier lezen we dat God, lopend in de tuin van Eden, aan Adam vraagt: Waar ben je?
Het raadselachtige antwoord van Adam is: Ik heb me verstopt.

In het Nieuwe Testament gaat Jezus naar Jericho. De tollenaar Zacheüs is nieuwsgierig naar Hem geworden. Hij klimt in een vijgenboom en verstopt zich om Jezus te kunnen zien. Jezus vraagt hem uit de boom te komen.

Twee mannen die zich verstoppen, die zich verbergen voor een ontmoeting, een confrontatie. Er gebeurt echter iets onverwachts en ze komen in beweging.

 

Is er in deze gesprekken iets te ontdekken, iets als een woord dat ruimte schept?

Dit horen we in de viering van 9 mei.