De mens als kroon op de schepping

De mens als kroon op de schepping

Centraal staan God, de schepping en de bijzondere plaats van de mens hierin, de mens als kroon op de schepping.

In grote stappen zullen we door het Bijbelse verhaal gaan. Van Genesis via een Psalm naar Openbaringen.

We spreken en zingen van Gods liefde, van vrede, vrijheid, vreugde en vriendschap. En van vertrouwen. Want wij mogen weten dat er -zoals er staat in de Openbaringen- een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn waar wij onze vrijheid in vreugde mogen delen met elkaar. Wij mogen lachen, zingen, gelukkig zijn. En al onze angst? Geworteld in het verleden, gericht op de toekomst? Die angst mogen we loslaten. Wij mogen leven. In vrijheid en in vreugde.

 

De viering van 2 mei vormt met de viering van 20 juni een tweeluik. Beide vieringen samen zijn een lofzang.