Zingeving in existentiële crisis

Zingeving in existentiële crisis

Sommige ervaringen grijpen diep op ons leven in. We kunnen erdoor van ons stuk raken. En de weg een poosje kwijt zijn. Hoe vinden we dan een weg om te gaan?

De Emmaüsgangers keren zich af als hun leven in een diepe crisis belandt. Ze vertrekken na Jezus’ kruisiging ontgoocheld uit Jeruzalem. Op hun wandeling naar Emmaüs voegt zich een onbekende bij hen. Ze raken in gesprek. De onbekende laat ze met andere ogen kijken naar wat is gebeurd. Als ze, in Emmaüs aangekomen, met hem aan tafel het brood breken, herkennen ze Jezus in de vreemdeling.

In het dagboek van Etty Hillesum staat een verhaal dat doet denken aan het verhaal van de Emmaüsgangers. Etty leefde als jonge joodse vrouw in de bezettingsjaren. Een tijd van dreiging en toenemende kwaadaardigheid naar joodse mensen. Hoe vond Etty een weg in die boze tijd? En wat zien we in haar Emmaüsgang?

 

Is er zin(geving) te vinden in diep ingrijpende ervaringen? We staan er in deze viering op zondag 25 april bij stil. En zoeken in het verhaal van de Emmaüsgangers en bij de moderne mystica Etty Hillesum antwoorden en een weg om te gaan.

 

De afbeelding is van Gospel Images