God en de pandemie

God en de pandemie

Wat hebben we als geloofsgemeenschap elkaar en de wereld in deze Coronatijd te vertellen? De viering op 6 september reikt een aantal gedachten aan die zijn ontleend aan een zeer recent verschenen boekje van de Anglicaanse theoloog Tim Wright: God en de pandemie – een theologische reflectie op het Coronavirus en op wat volgt. Wat is in het hier en nu het verhaal van de kerk? Zijn we nog verbonden met de grondhouding van de vroege christenen: dat we er zijn voor en bij hen die lijden, zoals Jezus onder ons heeft voorgeleefd? Maar hoe zijn we dan verbonden met de kern van ons bestaan in onze hoog technologische, geseculariseerde wereld waarin we de zorg uit handen geven aan de staat en de experts? Er zijn geen makkelijke antwoorden, concludeert Wright, maar het is wel tijd voor bezinning en voor spreken. Want laten we voorkomen dat de kerk niet meer is dan een (leeg) gebouw. Waar ook al niet meer gezongen wordt (mag worden).