Komen we er overheen?

Komen we er overheen?

Waar vind je hulp? Zondag 16 augustus bespreken we psalm 121: een lied om hulp. De dichter werpt zijn ogen op de bergen en verlangt naar een leven onder de aandacht van de LEVENDE, dan weet je je helemaal veilig. De Levende behoudt dag en nacht.

Deze viering is de zevende in een serie van acht zomervieringen. Uitgangspunt voor deze vieringen is het boek van de Psalmen. Acht weken lang lezen we elke week een psalm in de bewerking van Gerard Swüste en luisteren we naar het commentaar dat Gerard Swüste daarbij geschreven heeft.
De meeste psalmen zijn meer dan 2500 jaar oud, maar zij verwoorden een heel scala aan gevoelens waar ook wij moderne mensen nog mee te maken hebben: blijdschap, woede, vertwijfeling, geborgenheid, hoop, wanhoop en onzekerheid. Daar is nog niets aan veranderd. Het is nog steeds hetzelfde liedje. Daarom zijn de psalmen ook nu nog actueel en kunnen zij ons ook in deze bijzondere tijd moed, troost en inspiratie bieden.