De Tuin van Eden

De Tuin van Eden

Centraal tijdens deze viering op zondag 9 augustus staat Psalm 85: een liturgische beweging tussen verleden, heden en toekomst. Starend naar het verleden vraagt de dichter zich af of de Levende zijn boosheid over vandaag de dag kan doorbreken. Opnieuw beginnen, zoals het ooit was ‘in den beginne’. Het visioen van vrede en vrijheid doemt op als het oer-verlangen naar de tuin van Eden.

Deze viering is de zesde in een serie van acht zomervieringen. Uitgangspunt voor deze vieringen is het boek van de Psalmen. Acht weken lang lezen we elke week een psalm in de bewerking van Gerard Swüste en luisteren we naar het commentaar dat Gerard Swüste daarbij geschreven heeft.
De meeste psalmen zijn meer dan 2500 jaar oud, maar zij verwoorden een heel scala aan gevoelens waar ook wij moderne mensen nog mee te maken hebben: blijdschap, woede, vertwijfeling, geborgenheid, hoop, wanhoop en onzekerheid. Daar is nog niets aan veranderd. Het is nog steeds hetzelfde liedje. Daarom zijn de psalmen ook nu nog actueel en kunnen zij ons ook in deze bijzondere tijd moed, troost en inspiratie bieden.