Toekomst- en godsbeelden loslaten

Toekomst- en godsbeelden loslaten

Het boek Exodus vertelt hoe God zijn mensen bevrijdt uit de slavernij en de weg wijst naar een nieuw land, een nieuwe toekomst. Op die tocht lijkt God nabijer dan ooit en maakt Zijn naam Ik-zal-er-zijn waar. Desondanks voelen de mensen in de woestijn zich toch vaak god-verlaten. Er is geen houvast, geen beeld, soms lijkt het geloven in God zo vaag.

 

Gaat dat verhaal ook over onze levensweg? En door wat voor godsbeeld kunnen we ons laten leiden naar de toekomst? Of moeten we alle gods- en toekomstbeelden loslaten?

 

In deze viering op 5 september houdt Gerard Swüste de overweging. 

Namens de voorbereidingsgroep, Heleen van de Velde