Verbonden met al wat is

Verbonden met al wat is

Deze viering vindt plaats op de jaarlijkse Duurzaamheidsdag. Theologie en geloofsbeleving gaan sinds lange tijd uit van het moderne mens- en wereldbeeld, waarin de mens boven of zelfs buiten de natuur staat. Door die wijze van denken willen we de natuur steeds meer naar onze hand zetten. 

 

Spiritualiteit gaat vaak over persoonlijke groei maar lijkt geen antwoord te hebben op ontwikkelingen die het leven op aarde bedreigen. In deze viering staan we stil bij de vraag of we vanuit spiritualiteit de cultuur van overheersing kunnen ombuigen naar een cultuur van verantwoordelijkheid voor de schepping.

 

In deze viering op 10 oktober zal dominee Trees van Montfoort overwegen.

 

Namens de Werkgroep Einden der Aarde, Betty de Groot