Dertig jaren, goed begin!

Dertig jaren, goed begin!

Dertig jaar geleden was de eerste viering van de OVG op 6 oktober 1991 in de Pepergasthuiskerk.

In de viering van 3 oktober vieren we met het thema ‘Dertig jaren, goed begin’ dit jubileum. Het getal dertig is in de Bijbel het symbool van volwassenheid. Zowel Johannes de Doper als Jezus begonnen te preken toen ze dertig jaar geworden waren.

 

Als OVG kijken we naar de achter ons liggende jaren en blikken we vooruit. Een terugblik vol dankbaarheid voor de creativiteit en betrokkenheid van velen en een vooruitblik waar hoop de boventoon voert en die ook veel vragen oproept. We weten immers niet wat de toekomst ons brengen zal.

 

Voelen wij ons als dertigjarige OVG ook volwassen? Zonder te blijven hangen in nostalgische sferen kijken we vooruit. Wat betekent het om gemeenschap te zijn dertig jaar na een enthousiast begin? Kunnen en willen wij als gemeenschap de verantwoordelijkheid voor de toekomst aan en zijn wij als gemeenschap klaar voor de tijd die voor ons ligt? Natuurlijk hopen we dat het mooiste nog in het verschiet zal liggen voor de OVG.

 

Namens de voorbereidingsgroep, Pieta Ettema