Verlangen naar….

Verlangen naar….

We hernemen een viering die anderhalf jaar geleden in de steigers is gezet, vooral vanuit het gedachtegoed van Minke Harryvan. Corona stak toen een spaak in het wiel. En Minke is ons vorig jaar ontvallen. In de viering van 19 september is zij weer even in ons midden, onnadrukkelijk.

 

Zij en wij werden aangeraakt door een van de twaalf gebrandschilderde ramen, die Marc Chagall voor de Hadassah Synagoge in Jeruzalem ontwierp, het raam Juda. Het is een raam dat spreekt van verlangen naar goddelijke vervulling van onze dromen en wensen. Ons leven op aarde is gemankeerd, vol geweld, strijd en onvrede. Dat moet toch anders kunnen. Ieder van ons verlangt ten diepste naar een ‘beter leven’. We dromen van een toekomst, een wereld waarin elk mens tot zijn recht kan komen, een stad van vrijheid vol levensvreugde, waar mensen elkaar vasthouden, bij de arm nemen.

 

En die droom willen we realiseren in ons dagelijkse doen en laten. Met elkaar. Een goddelijke oproep in een goddelijk licht dat de weg naar realisering van die droom aan ons zichtbaar maakt.

 

Namens de voorbereidingsgroep,  Con Hanssen

 

Afbeelding verkregen via A. Brons van Kerk en Israël