Vasten en samen eerlijk eten

Vasten en samen eerlijk eten

In de Nieuwsbrief van de Raad van Kerken in Nederland lazen we een interessante bijdrage over Samen eerlijk eten.

Charlotte Kwak schrijft over Wereldpeulvruchtendag/Veertigdagentijd daarin: de waarde van peulvruchten, een duurzame voedselproductie en recepten voor de Veertigdagentijd op de website van Samen-eerlijk-eten komen aan bod.