Conclusies bestuur over Tijdelijk Dak

Conclusies bestuur over Tijdelijk Dak

Beste Pepergangers,

 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al schreven, hebben we de afgelopen maanden onder leiding van de commissie Tijdelijk Dak gekeken of we een alternatieve locatie zouden kunnen vinden voor de OVG vieringen tijdens de COVID-19 periode. Uit de rapportage van de commissie bleek dat de OVG vieringen niet één op één verplaatst kunnen worden naar een ander kerkelijk gebouw in (de buurt van) Groningen.

Aan de gehouden enquête in de OVG gemeenschap deden meer dan 120 mensen mee. Tijdens de online bijeenkomst op 24 maart kwam een helder beeld uit de enquête naar voren, maar ook diversiteit in opvattingen omtrent de herstart van vieringen en het tijdstip waarop. Het bestuur wordt enerzijds gevraagd de kerk zo snel als mogelijk te openen binnen de geldende normen. Anderzijds ontving het bestuur de reactie van het VO-klein, die de eindconclusies van de commissie niet onderschrijft.

 

Het bestuur stond hiermee voor een moeilijke beslissing. Alles overwegende stelt het OVG bestuur voor om op korte termijn met videostreaming te starten. Uit de enquête blijkt namelijk dat een grote groep Pepergangers dit een belangrijke vorm vindt om tot meer verbinding met elkaar te komen. Een projectgroep is hiervoor al aan de slag.
De optie van verplaatsing van de OVG vieringen naar een ander gebouw wordt losgelaten, dit mede gezien het lopende vaccinatieprogramma, waardoor mogelijk rond de zomer al een groot deel van de bevolking gevaccineerd is. Dit zal dan geleidelijk aan de mogelijkheid geven om de vieringen in de Pepergasthuiskerk op te starten. Hierbij zal de routekaart van ‘Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken” (CIO) leidend zijn die recentelijk gepubliceerd is in afstemming met een groot aantal kerkgenootschappen, waaronder de PKN kerken. Ook zal het OVG bestuur de overige adviezen van de commissie Tijdelijk Dak zorgvuldig wegen.
Gezien de respons op de enquête, zullen sommigen wellicht teleurgesteld zijn in het bestuursbesluit terwijl anderen zich hierin herkennen.

 

Door de grote betrokkenheid die de gemeenschap in deze enquête aan de dag heeft gelegd, hebben we er als OVG bestuur vertrouwen in dat we gemeenschappelijk verder kunnen optrekken in het huidige gebouw, zodra de situatie het toelaat.

 

Bestuur OVG