Het veertigdagen vlogproject

Het veertigdagen vlogproject

Wat hebben we veel gezien in de dagelijkse vlogs die voorbij kwamen in het veertigdagentijd project De tocht van de mens.
Hoe verschillend waren de invalshoeken, hoe bijzonder de meditaties van Nick Everts die ons nu eens de onverwachte hoeken van de Peper liet zien. De prachtige muziek, de mooie liederen. Alles bij elkaar waren het dagelijkse momenten van aandacht op wat er in de wereld van de Peper en daarbuiten gebeurt. Het leverde bezinning op de tocht die wij als mensen maken. We stonden stil bij kunst, natuur, plekken in stad en provincie en we keken en luisterden naar mensen van binnen en buiten de Peper. Wat kunnen we als Pepergemeenschap creatief zijn en wat hebben we elkaar veel te bieden.
 
Onze theologische medewerker probeert de drukte van het project wat van zich af te schudden en heeft een korte vakantie. Daarna gaat de projectgroep evalueren: waar ging het goed, wat zijn de sterke punten maar vooral ook: wat kan beter, wat willen we anders en hoe dan? Willen we hier volgend jaar mee door gaan en hoe organiseren we het dan?
Suggesties, opmerkingen, aanvullingen en waardevolle ideeën hoort de projectgroep graag. Stuur die svp naar nick_everts@live.nl.
 
De projectgroep komt na het verwerken van alles met een uitgewerkt verslag en zal dat delen met de gemeenschap. We zijn nieuwsgierig en kijken er naar uit. In de Nieuwsbrief van 12 mei horen jullie meer.