De redactie kijkt vooruit

De redactie kijkt vooruit

Het eerste jaar van de Nieuwsbrief is rond. We hebben hard gewerkt en veel geleerd. Het was wennen voor ons als redactie en voor de lezers. De Nieuwsbrief vraagt immers om vaste -eerst vreemde- vormen. Met de ontvangen feedback gaan we er in het nieuwe seizoen weer enthousiast tegenaan.

 

De redactie bestaat uit vijf personen, te weten: Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma, Marijtje van Duijn, Petra Elzes en sinds enkele maanden Jaap Ringrose. Van Jaap hierbij een foto. Hiermee is de redactie vrijwel voltallig en redigeren we om de twee weken afwisselend een lange en een korte nieuwsbrief. 

We broeden op een meer aansprekende naam voor de ‘Nieuwsbrief OVG’. Suggesties daarvoor zijn welkom!

 

We zijn blij met alle medewerking die we vanuit de Peper krijgen en ook met de kopij die aangeleverd wordt. Toch zijn er soms wat aanpassingen nodig in verband met het format van de Nieuwsbrief. Voor tips bij het aanleveren van kopij zie hier: 

 

Het afgelopen jaar hebben we met veel plezier gewerkt aan de nieuwsbrief. We hopen dat deze steeds meer een herkenbare en informatieve plek krijgt in onze gemeenschap. Met hernieuwde energie pakken we het redactiewerk weer op en wensen onze lezers een mooi en inspirerend seizoen.