Zomervieringen 2021

Zomervieringen 2021

Van 11 juli t/m 22 augustus worden er in de Peper weer zomervieringen gehouden: korte, lichte vieringen die naast gedachten ter overweging vooral ook rust en ruimte willen bieden. De zomervieringen gaan dit jaar gaan over de (van oorsprong katholieke) ‘zeven geestelijke werken van barmhartigheid’: leefregels, gericht op het lenigen van geestelijke nood. In moderne taal zouden we zeggen: richtlijnen voor een zorgvuldige omgang met elkaar.

 

De zeven geestelijke werken van barmhartigheid dateren uit de Middeleeuwen: een tijd vol onzekerheid, oorlogen, armoede, ziekten en andere vormen van ellende, waarin het zeker nodig was dat mensen zich om elkaar bekommerden. Dat is nog niet veranderd. Ook in onze tijd is er veel wat mensen dwarszit, somber maakt en hun vertrouwen in de toekomst aantast. Ook nu is er veel behoefte aan steun, troost en oprechte aandacht. De corona pandemie heeft dat opnieuw pijnlijk duidelijk gemaakt.

 

Wie zich dus niet laat afschrikken door de nogal ouderwetse bewoordingen waarin deze leefregels gesteld zijn, maar probeert ze te vertalen naar woorden van nu, zal ontdekken dat ze eigenlijk verrassend modern zijn en ons ook nu nog veel te zeggen hebben.

 

Als motto voor de serie is dan ook gekozen: ‘Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd….’